HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025 Lp. data postępowania rekrutacyjnego treść postępowania rekrutacyjnego 1. w systemie całorocznym Logowanie się rodziców/prawnych opiekunów w systemie elektronicznego naboru do żłobka i osobiste potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli zapisania dziecka do żłobka. 2. od 01.02.2024 r.           do 08.03.2024 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w…

Rekrutacja elektroniczna

Szanowni Rodzice! Uprzejmie informujemy, że zapisy dzieci do żłobków miejskich w Stalowej Woli odbywają się poprzez system zapisów elektronicznych. System jest aktywny pod adresem: https://zlobki.vulcan.net.pl/gminastalowawola Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacji dzieci do żłobków w Stalowej Woli dostępną poniżej: PROCEDURY REKRUTACJI

UBEZPIECZENIE DZIECI NA ROK 2023/2024

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży na rok szkolny 2023/2024 wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz tabelą uszczerbków na zdrowiu. SUPRA BROKERS S.A. ul. Aleja Śląska 1 54-118 Wrocław www.suprabrokers.pl T 71 777 04 26, 885 778 034 Załączniki: nnw interrisk 2023 ulotka a4 do a5 v5 tabela…

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3 W STALOWEJ WOLI

Informujemy, że rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego nr 3 w Stalowej Woli przy ul. KEN 1  zostanie przeprowadzona spośród dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobków miejskich, na podstawie list rezerwowych sporządzonych w podstawowym procesie rekrutacji zakończonym w maju 2023r. Otwarcie Żłobka Miejskiego nr 3 planowane jest od dnia 2 października 2023r. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA…

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Zmiana stawki żywieniowej w żłobku Uprzejmie informujemy rodziców, iż zgodnie z § 3 Uchwały nr LIII/653/2022 Rady Miejskiej w Stalowej Woli  z dnia 30 czerwca 2022 r.   w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Stalowej Woli, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. od…

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok 2023/2024

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2023 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2023 r. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024   Lp. data postępowania rekrutacyjnego treść postępowania rekrutacyjnego 1. do 10.03.2023 r. Składanie deklaracji kontynuacji. 2.   08.05. 2023 r.     Logowanie się rodziców/prawnych opiekunów w systemie elektronicznego naboru do…