Miejski Żłobek w Stalowej Woli

Kwiecień 3rd, 2013

Miejski Żłobek w Stalowej Woli

Witamy na stronie Miejskiego Żłobka w Stalowej Woli.

Aleje Jana Pawła II 5A

37-450 Stalowa Wola

Tel. 15 842 57 09

Kwiecień 12th, 2017

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie życzą Dzieci, Pracownicy i Dyrektor Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli   

 

Rekrutacja na wrzesień 2017 r.

Luty 23rd, 2017

Wszystkich zainteresowanych zapisem dziecka do żłobka na nowy rok szkolny informujemy, że należy złożyć: 

  • prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka,
  • załącznik do Karty zgłoszenia dziecka do żłobka (oświadczenia).

Karty będą przyjmowane od 1 marca do 30 kwietnia 2017 r. Kolejność zgłoszeń nie będzie decydowała o przyjęciu do żłobka. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci: 

  • których rodzice złożyli w terminie podanym w harmonogramie, prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli”;
  • którzy złożyli w terminie podanym w harmonogramie załącznik do karty zgłoszenia zawierający komplet oświadczeń rodziców stanowiących podstawę naliczenia punktacji;
  • otrzymały najwyższą liczbę punktów (punkty są sumowane), w oparciu o kryterium punktowe przedstawione w poniższej tabeli;

W rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli mogą wziąć udział dzieci, które w dniu 1 września 2017 r. będą miały ukończony 5 m-c życia i posiadają numer PESEL. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka nie są objęte rekrutacją, w roku szkolnym 2017/2018 kontynuują swój pobyt w placówce na podstawie złożonej „Deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli”.

Karty zgłoszenia można składać tylko do jednego żłobka miejskiego (Miejski Żłobek Integracyjny przy ul. Poniatowskiego 55 A lub Żłobek Miejski przy Al. Jana Pawła II 5 A). Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku. Przyjęcia dzieci odbywają się również na bieżąco w miarę posiadania wolnych miejsc – zgodnie z przyjętymi kryteriami, przy czym pierwszeństwo mają dzieci umieszczone na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka (liście rezerwowej). 

Szczegółowe informacje przyjęć do żłobka w Regulaminie rekrutacji. Regulamin rekrutacji 2017 2018

Informacja dotycząca rekrutacji

Luty 1st, 2017

Wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka od 1 marca 2017 r. informujemy, że są nowe karty zgłoszeniowe. Do pobrania w zakładce  „dokumenty”.

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA W NASZYM ŻŁOBKU

Styczeń 20th, 2017

babciaUdało się.  Złośliwe wirusy i zarazki  próbowały przeszkodzić.  Zmusiły niektóre wnuczęta do zostania w domu.  Był mróz i wiatr, który chciał zatrzymać w domach babcie i dziadków. Jednak gorące serca małych i dużych stopiły i rozpędziły wszystkie przeszkody. Były wiersze, życzenia i piosenki.  Dumne i pełne miłości  spojrzenia  dziadków dawały  niezwykłą moc. Nóżki same tupały i podrygiwały. Rączki wyrywały się do klaskania . Dziadkowie przeszli sprawdzian otwartości.  Potrafili  razem z wnuczkami zaśpiewać piosenkę. Było wesoło i wzruszająco.  Bo gdy duże serca spotkają się z małymi ….. to na świecie szaleństwo łaczy się z rozwagą , cierpliwość z zapałem,  radość z zachwytem,  troska z wdzięcznością.

DROGIE BABCIE, DRODZY DZIADKOWIE  składamy Wam dzisiaj najserdeczniejsze życzenia.  Żyjcie 100 lat.  W zdrowiu, radości , spokoju. No i z nami.  Bo mieć babcie i dziadka to brzmi,  to wzbudza zazdrość,  to samo szczęście.

 

Informacja dotycząca rekrutacji dzieci od września 2017 r.

Styczeń 18th, 2017

Karty dzieci na wrzesień 2017 roku będą przyjmowane od 1 marca 2017 r. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2017/2018 na podstawie „Deklaracji Kontunuacji”. Karty złożone w 2016 r. tracą ważność, zainteresowanych przyjęciem od września prosimy o ponowne złożenie kart od 1 marca. Wnioski do pobrania na naszej stronie internetowej lub w Żłobku Miejskim.

 

Ogłoszenie

Wrzesień 16th, 2016

Informujemy rodziców, że w bieżącym roku szkolnym dzieci będą ubezpieczone od NNW w towarzystwie ubezpieczeń Inter Risk

Ubezpieczenie na 24 godziny: 
• suma ubezpieczenia – 15 000 zł,
• składka za dziecko – 33 zł,
• ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w załączniku i u dyrektora żłobka.
Prosimy zainteresowanych ubezpieczeniem o dokonanie wpłaty do 30 września 2016 r.

ogolne-warunki-ubezpieczenia                                                                                                                                                                                     ankeks_owu-eduplus

Dzień otwarty

Lipiec 7th, 2016

Zapraszamy Rodziców wraz z pociechami na dzień otwarty w dniu 20.07.2016 r. w godzinach 16,00-17,00.

Lista dzieci na wrzesień 2016 r.

Kwiecień 27th, 2016

Informujemy,                                                                                                                                                                                              że są już listy dzieci przyjętych do żłobka od września 2016 r. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek potwiedzić osobiście, czy dziecko będzie uczęszczało do żłobka do 13 maja 2016 r. Niepotwierdzenie w terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy.

Deklaracja kontynuacji

Styczeń 20th, 2016

Przerwa wakacyjna w 2016 roku

Styczeń 8th, 2016

Informujemy, że przerwa wakacyjna w roku 2016 będzie w miesiącu – sierpniu.